Parodontitis (ontsteking kaakbot)

Tussen de tand en het tandvlees zit een kleine ruimte (de sulcus). Als er bacteriën en/of plaque in die ruimte terecht komen, zorgt dat voor een ontsteking van het tandvlees. De ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot.  Daardoor laat het tandvlees nog verder los.  Door de ontsteking wordt het kaakbot afgebroken. Gevolg? Nog diepere pockets.  Hierin verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen.  Deze voortschrijnende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Door het ontstoken tandvlees zijn de tanden en kiezen los komen te staan en is het tandvlees teruggetrokken.  De wortel ligt gedeeltelijk bloot.  Parodontitis kan behandeld worden! Het verloren gegane kaakbot komt helaas niet meer terug, maar het afbraakproces kan wel gestopt worden. Hiervoor is uitgebreide reiniging van de pocket, waar de bacteriën, tandsteen en plaque in zitten, essentieel.

Wat zijn de stappen van een tandvleesbehandeling?

1. Tijdens de controle valt het de tandarts op dat uw tandvlees ontstoken is. Dit uit zich door bloeding van het tandvlees bij sonderen. Indien de tandarts merkt dat de diepte van de pocket tussen tand en tandvlees meer dan 3mm is, wijst dit op afbraak van het kaakbot rondom de tand. Hoe dieper die diepte is, hoe verder de ontsteking voortgeschreden is. De tandarts verwijst u dan door naar een specialist in de praktijk op het gebied van tandvleesbehandelingen. Dit is een mondhygiënist of paro preventieassistente.

2. Tijdens de afspraak bij de mondhygiënist of paro preventieassistente wordt allereerst geprobeerd de mondhygiëne te verbeteren door een op u toegespitste instructie hoe u zelf thuis de mondhygiëne kunt verbeteren. Dit is het allerbelangrijkste! Zonder motivatie om thuis goed aan de slag te gaan, is de kans van slagen van de behandeling veel kleiner. 

3. Daarna wordt een oppervlakkige reiniging uitgevoerd zodat de pockets voldoende vrij zijn van tandsteen om de precieze diepte op te meten. 

4. Na de oppervlakkige reiniging wordt een parodontiumstatus gemaakt. Er wordt in kaart gebracht waar plaque zit en hoeveel, waar het tandvlees bloedt, hoe diep de pockets zijn, of en hoeveel de tanden los staan, etc. Deze status wordt gebruikt als nulmeting om na de behandeling te evalueren wat de vooruitgang is. Vervolgens worden er afspraken gepland om grondig onder het tandvlees te reinigen (initiële therapie) zodat de oppervlakken van de wortels vrij zijn van bacteriën en tandsteen. Dit om de genezing te bewerkstelligen.

5. Tijdens de afspraken voor het reinigen onder het tandvlees, kan ook verdoofd worden indien u dat wil. Dit wordt  allemaal besproken in samenspraak met u.

6. 3 maanden na de grondige reiniging wordt het tandvlees weer opgemeten om te evalueren of de diepte van de pockets al minder diep zijn. Dit wijst op verbetering. Vervolgens worden de nog aanwezige pockets weer gereinigd.

7. Afhankelijk van de resultaten na de behandeling wordt dan een individueel afgesproken vervolgtraject ingezet. 

mondhygienist om tandvlees gezond te maken | mondhygiënist maastricht | bolwerk tandartsen maastricht
Bel ons op: +31 (0)43 321 4885 Telefoon icoon