Code

Consultatie en diagnostiek

Tarief / €

A. Consulten

C 001

Consult ten behoeve van een intake

50,54

C 002

Consult voor een periodieke controle 25,27

C 003

Consult, niet zijnde periodieke controle 25,27

B. Diagnostisch onderzoek

C 010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

25,27

C 011

Uitgebreid onderzoek tbv een second opinion

119,69

C 012

Uitgebreid onderzoek tbv het integrale behandelplan

119,69

C 013

Studiemodellen 33,25

C 014

Pocketregistratie 39,90

C 015

Parodontiumregistratie 79,79

C 016

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling 199,48

C. Diversen

C 020

Mondzorg aan huis

19,95

C 021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

27,93

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Maken en/of beoordelen foto's

Tarief / €

X 10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

18,62

X 11

Beoordelen kleine röntgenfoto

13,96

X 21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

79,79

X 22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak

79,79

X 23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

29,26

X 24

Maken en beoordelen schedelfoto

35,91

X 34

Beoordelen schedelfoto

26,60

X 25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

226,08

X 26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

66,49

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Preventieve mondzorg

Tarief / €

M 01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

14,91

M 02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

14,91

M 03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

14,91

M 05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

29,92

M 32

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

19,95

M 30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

6,65

M 40

Fluoridebehandeling

16,62

M 61

Mondbeschermer of fluoridekap

29,92

M 80

Behandeling van witte vlekken, eerste element 57,85

M 81

Behandeling van witte vlekken, volgend element 31,92

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Verdoving

Tarief / €

A 15

Oppervlakte verdoving

8,64

A 10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

16,62

A 20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

Code

Verdoving door middel van een roesje

Tarief / €

B 10

Introductie roesje (lachgassedatie)

33,25

B 11

Toediening roesje (lachgassedatie)

33,25

B 12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

41,56

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Vullingen

Tarief / €

V 71

Eénvlaksvulling amalgaam

27,93

V 72

Tweevlaksvulling amalgaam

44,55

V 73

Drievlaksvulling amalgaam

57,85

V 74

Meervlaksvulling amalgaam

81,12

V 81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

41,23

V 82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

57,85

V 83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

71,15

V 84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

94,42

V 91

Eénvlaksvulling composiet

53,20

V 92

Tweevlaksvulling composiet

69,82

V 93

Drievlaksvulling composiet

83,12

V 94

Meervlaksvulling composiet

106,39

V 15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

79,79

V 30

Fissuurlak, eerste element (sealen)

29,92

V 35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

16,62

V 40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

6,65

V 50

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

13,30

V 70

Parapulpaire stift

13,30

V 80

Wortelkanaalstift

23,27

V 85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

9,97

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Wortelkanaalbehandelingen

Tarief / €

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E 02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

46,55

E 03

Consult na tandheelkundig ongeval

36,57

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E 60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

53,20

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E 04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

54,31

E 13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

119,69

E 14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

172,89

E 16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

226,08

E 17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

279,28

E 85

Elektronische lengtebepaling

16,62

E 19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

19,95

E 66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

53,20

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E 51

Verwijderen van kroon of brug

39,90

E 52

Moeilijke wortelkanaalopening

33,25

E 53

Verwijderen van wortelstift

46,55

E 54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

33,25

E 55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

33,25

E 56

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

46,55

E 57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

33,25

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E 61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

93,09

E 62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

59,84

E 63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

49,87

E 64

Afsluiting van open wortelpunt

53,20

Initiële wortelkanaalbehandeling

E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

66,49

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

33,25

Bleken

E 90

Inwendig bleken, eerste zitting

53,20

E 95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

19,95

E 97

Uitwendig bleken per kaak

83,12

Behandeling trauma-element

E 40

Directe pulpa-overkapping

33,25

E 42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

13,30

E 43

Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval

26,60

E 44

Verwijderen spalk, per element

6,65

Aanbrengen rubberdam

E 45

Aanbrengen rubberdam

13,30

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E 31

Snij-/hoektand

132,99

E 32

Premolaar

186,18

E 33

Molaar

239,38

E 34

Aanbrengen retrograde vulling

26,60

E 36

Het trekken van een element met re-implantatie

93,09

E 37

Kijkoperatie

79,79

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E 88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 66,49

Gebruik operatiemicroscoop

E 86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

89,77

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E 87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

66,49

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

code

Kronen en Bruggen Tarief / €

A. Inlays en kronen

R 08

Eénvlaks composiet inlay

79,79

R 09

Tweevlaks composiet inlay

152,94

R 10

Drievlaks composiet inlay

199,48

R 11

Eénvlaksinlay

119,69

R 12

Tweevlaksinlay

186,18

R 13

Drievlaksinlay

265,98

R 14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

33,25

R 24

Kroon op natuurlijk element

292,57

R 34

Kroon op implantaat

265,98

R 29

Confectiekroon

59,84

R 31

Opbouw plastisch materiaal

66,49

R 32

Gegoten opbouw, indirecte methode

66,49

R 33

Gegoten opbouw, directe methode

132,99

B. Brugwerk

R 40

Eerste brugtussendeel

199,48

R 45

toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

99,74

R 49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

166,24

R 50

Metalen fixatiekap met afdruk

33,25

R 55

Gipsslot met extra afdruk

33,25

R 60

Plakbrug zonder preparatie

132,99

R 61

Plakbrug met preparatie

199,48

R 65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende tussendeel in hetzelfde tussendeel

46,55

R 66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

26,60

C. Restauratie diversen

R 67

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 28,59

R 70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

73,14

R 71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

73,14

R 74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

26,60

R 75

Opnieuw vastzetten plakbrug

66,49

R 76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

33,25

R 77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

33,25

R 91   

Wortelkap met stift 166,24

R 92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond 89,77

D. Schildje van keramiek of kunststof

R 78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

79,79

R 79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

132,99

E. Temporaire voorzieningen

R 80

Tijdelijk kroon- of brugwerk, eerste tand of kies

33,25

R 85

Tijdelijk kroon- of brugwerk, volgende tand of kies

13,30

R 90

Gedeeltelijk voltooid werk

in overleg

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Implantaten

Tarief / €

J 001

Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie

199,68

J 002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

113,01

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J 010

Onderzoek tbv de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

73,71

J 011

Onderzoek tbv de uitvoering van de implantologische behandeling

113,40

J 012

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

85,05

J 013

Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen

170,09

J 014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan 51,03

B. Technieken voor het vergroten van het botvolume, in een aparte zitting, voorafgaand aan implanteren

J 020

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

272,15

J 021

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft, binnen 3 maanden

170,09

J 022

Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak

164,42

C. Technieken voor het vergroten van het botvolume, in dezelfde zitting als het implanteren

J 030

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

96,39

J 031

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

147,42

J 032

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

68,04

D. Implantologische chirurgie

J 040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

259,68

J 041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

107,16

J 042

Plaatsen eerste tandvleesvervormer

85,05

J 043

Plaatsen volgende tandvleesvervormer 

40,26

J 044

Verwijderen implantaat

37,42

J 045

Moeizaam verwijderen implantaat

187,10

J 046

Vervangen eerste implantaat

259,11

J 047

Vervangen volgend implantaat

107,16

J 048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

197,88

J 049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit 577,75

E. Diversen

J 050

Toeslag kosten boren of inzetstukken van een IRS voor eenmalig gebruik

kostprijs

J 051

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

22,68

J 052

Prepareren donorplaats

153,08

J 053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft 76,54

J 054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats    119,07

J 055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie 127,57

J 056

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

130,41

J 057

Kosten implantaat

366,12

J 058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

11,34

J 059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

26,65

J 060

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

294,83

F. Mesostructuur

J 070

Plaatsen eerste drukknop

136,08

J 071

Plaatsen elke volgende drukknop

39,69

J 072

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

232,46

J 073 

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

73,71

G. Prothetische behandeling na implantaten

J 080

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

583,99

J 081 

Klikgebit in de onderkaak

379,88

J 082

Klikgebit in de bovenkaak

379,88

J 083

Omvorming tot klikgebit

113,40

J 084

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

147,42

J 085

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

170,09

J 086

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

198,44

J 087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

96,39

J 088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

124,74

J 089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

153,08

H. Nazorg implantologie

J 090

Specifiek consult nazorg implantologie

62,37

J 091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

102,06

I. Prothetische nazorg

J 100

Opvullen zonder staafdemontage

158,75

J 101

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

198,44

J 102

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

226,79

J 103

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

255,14

J 104

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

19,95

J 105

Reparatie zonder staafdemontage 

62,37

J 106

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten    119.07

J 107

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

147,42

J 108

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

175,76

J 109

Verwijderen én vervangen drukknop

28,35

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Behandeling kauwstelsel

Tarief / €

Onderzoek / diagnostiek bij OPD

G 21

Functieonderzoek kauwstelsel

119,69

G 22

Verlengd onderzoek OPD

239,38

G 23

Spieractiviteitsmeting en registratie  

106,39

Therapie bij OPD A (na functie-onderzoek)

G 41

Consult OPD-therapie A

69,82

G 62

Stabilisatieopbeetplaat

179,53

G 68

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

53,20

G 47

Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie A

79,79

Therapie bij OPD B (na verlengd onderzoek)

G 43

Consult OPD-therapie B

134,32

G 44

Therapeutische injectie

73,14

G 46

Consult voor instructie apparatuur

53,20

G 48

Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie B

132,99

B. Beetregistraties

G 10

Niet-standaard beetregistratie

99,74

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G 11

Scharnierasbepaling

99,74

G 12

Centrale relatiebepaling

93,09

G 13

Protrale/laterale bepalingen

66,49

G 14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

598,45

G 16

Therapeutische positiebepaling

33,25

G 20

Beetregistratie intra-oraal

66,49

Diversen

G 09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur 35,94

G 15

Toeslag voor het behouden van beethoogte 33,25

G 65

Indirect planmatig inslijpen 365,72

G 75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 66,49

G 69

Beetbeschermingsplaat 73,14

G 33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding 66,49

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G 71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

332,47

G 72

Controlebezoek MRA

33,25

G 73

Reparatie MRA met afdruk

53,20

D. Myofunctionele apparatuur

G 74

Therapie m.b.v. myofunctionele apparatuur 89,77

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Tarief / €

Onderdeel A

H 11

Trekken tand of kies

49,87

H 16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

37,24

H 21

Kosten hechtmateriaal

6,87

H 26

Hechten weke delen

73,14

H 50

Terugzetten tand of kies, eerste element

66,49

H 55

Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting

19,95

Onderdeel B

H 90

Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen

66,49

H 33

Hemisectie van een molaar

79,79

H 34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak 79,79

H 35

Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie

79,79

H 38

Uitvoeren van eerste autotransplantaat 331,34

H 39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting 131,66

H 40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

59,84

H 41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

39,90

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H 42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

79,79

H 43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

106,39

H 44

Primaire antrumsluiting

73,14

H 59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

93,09

Cyste-operatie

H 60

Marsupialisatie

93,09

H 65

Primaire sluiting

179,53

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H 70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, enkelzijdig per kaak

93,09

H 75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

179,53

H 80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

126,34

H 85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

212,78

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Kunstgebitten

Tarief / €

A. Gedeeltelijk kunstgebit

P 001

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak 99,74

P 002

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak 199,48

P 003

Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak 272,63

P 004

Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak

372,37

B. Volledig kunstgebit

P 020

Volledig kunstgebit bovenkaak 199,48

P 021

Volledig kunstgebit onderkaak

265,98

P 022

Volledig kunstgebit onder- en bovenkaak

432,21

P 023

Volledig kunstgebit, per kaak

132,99

C. Toeslagen

P 040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit 71,81

P 041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

33,25

P 042

Toeslag voor beetregistratie met speicifieke apparatuur

66,49

P 043

Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting

39,90

P 044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak 89,77

P 045

Toeslag immediaat kunstgebit 16,62

P 046

Toeslag voor elk element bij een overkappingskuntstgebit 53,20

P 047

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 19,95

P 048

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls 99,74

P 049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 66,49

D. Aanpassingen bestaand kunstgebit

P 060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

46,55

P 061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaad

46,55

P 062

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

93,76

P 063

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

94,42

P 064

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

81,79

P 065

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

85,11

P 066

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 186,18

P 067

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

33,25

P 068

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

19,95

P 069

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak   

53,20

P 070

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 19,95

P 071

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

53,20

P 072

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 53,20

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023
(vastgesteld door de NZA)

Code

Tandvleesbehandelingen

Tarief / €

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T 012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

192,83

T 021

Grondig reinigen wortel, complex

35,91

T 022

Grondig reinigen wortel, standaard

26,60

T 032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

119,69

T 033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

73,14

T 042

Consult paradontale nazorg

101,07

T 043

Uitgebreid consult paradontale nazorg

134,32

T 044

Complex consult paradontale nazorg

178,87

Parodontale chirurgie

T 070

Flapoperatie tussen twee elementen

216,11

T 071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

332,47

T 072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

398,97

T 073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

66,49

T 074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

178,87

T 076

Tuber- of retromolaarplastiek

83,12

B. Paradontologie in overige situaties (niet vallend onder A)

Tandvleeschirurgie

T 101

Tuber- of retromolaarplastiek

116,36

T 102

Tandvleescorrectie, één element

63,17

T 103

Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen

166,24

Toepassen van regeneratietechniek

T 111

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

398,97

T 112

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel) per element

132,99

T 113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

216,11

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T 121

Kroonverlenging, één element

216,11

T 122

Kroonverlenging bij twee t/m zes elementen

398,97

Mucogingivale chirurgie

T 141

Tandvleestransplantaat 126,34

T 142

Recessie bedekking met verplaatste lap 398,97

Directe post-operatieve zorg

T 151

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

66,49

T 152

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

178,87

Diversen

T 161

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

46,55

T 162

Behandeling tandvleesabces

89,77

T 163

Toepassing lokaal medicament

71,81

T 164

(Draad)Spalk

26,80

T 165

Uitgebreide voedingsanalyse

66,49

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2023

(vastgesteld door de NZA)

Kosten tandtechnisch werk:

Voor de actuele prijzen van de tandtechnische werkzaamheden van onze dentale laboratoria, kunt u terecht bij: 

https://www.consultand.nl/ en

https://www.boelentandtechniek.nl/ 

Bel ons op: +31 (0)43 321 4885 Telefoon icoon