Code

Consultatie en diagnostiek

Tarief / €

A. Diagnostisch Onderzoek

C 11

Periodieke controle

22,91

C 13

Probleemgericht consult

22,91

C 91

Pocketregistratie 36,18

C 92

Parodontiumregistratie 72,35

B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C 22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

22,91

C 28

Uitgebreid onderzoek tbv opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

108,53

C 29

Studiemodellen tbv behandelplan

30,15

C 65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

60,29

C. Toeslagen en diversen

C 80

Mondzorg aan huis

18,09

C 84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

48,23

C 85

Weekendbehandeling

22,91

C 86

Avondbehandeling

22,91

C 87

Nachtbehandeling

22,91

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Maken en/of beoordelen foto's

Tarief / €

X 10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

16,88

X 11

Beoordelen kleine röntgenfoto

12,66

X 21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

72,35

X 22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak

72,35

X 23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

26,53

X 24

Maken en beoordelen schedelfoto

32,56

X 34

Beoordelen schedelfoto

24,12

X 25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

204,99

X 26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

60,29

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Preventieve mondzorg

Tarief / €

M 01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

13,52

M 02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

13,52

M 03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

13,52

M 05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

27,13

M 32

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

18,09

M 30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

6,03

M 40

Fluoridebehandeling

15,07

M 61

Mondbeschermer

27,13

M 80

Behandeling van witte vlekken, eerste element 52,45

M 81

Behandeling van witte vlekken, volgend element 28,94

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Verdoving

Tarief / €

A 15

Oppervlakte verdoving

7,84

A 10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

15,07

A 20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

Code

Verdoving door middel van een roesje

Tarief / €

B 10

Introductie roesje (lachgassedatie)

30,15

B 11

Toediening roesje (lachgassedatie)

30,15

B 12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

37,38

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Vullingen

Tarief / €

V 71

Eénvlaksvulling amalgaam

25,32

V 72

Tweevlaksvulling amalgaam

40,40

V 73

Drievlaksvulling amalgaam

52,45

V 74

Meervlaksvulling amalgaam

73,56

V 81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

37,38

V 82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

52,45

V 83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

64,51

V 84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

85,61

V 91

Eénvlaksvulling composiet

48,23

V 92

Tweevlaksvulling composiet

63,31

V 93

Drievlaksvulling composiet

75,37

V 94

Meervlaksvulling composiet

96,47

V 15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

72,35

V 30

Fissuurlak, eerste element

27,13

V 35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

15,07

V 40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

6,03

V 50

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

12,07

V 70

Parapulpaire stift

12,06

V 80

Wortelkanaalstift

21,10

V 85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

9,04

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Wortelkanaalbehandelingen

Tarief / €

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E 01

Wortelkanaalbehandeling consult

22,91

E 02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

42,20

E 03

Consult na tandheelkundig ongeval

33,16

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E 60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

48,23

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E 04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

48,84

E 13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

108,53

E 14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

156,76

E 16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

204,99

E 17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

253,23

E 85

Elektronische lengtebepaling

15,07

E 19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

18,09

E 66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

48,23

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E 51

Verwijderen van kroon of brug

36,18

E 52

Moeilijke wortelkanaalopening

30,15

E 53

Verwijderen van wortelstift

42,20

E 54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

30,15

E 55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

30,15

E 56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

42,20

E 57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

30,15

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E 61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

84,41

E 62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

54,26

E 63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

45,22

E 64

Afsluiting van open wortelpunt

48,23

Initiële wortelkanaalbehandeling

E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

60,29

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

30,15

Bleken

E 90

Inwendig bleken, eerste zitting

48,23

E 95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

18,09

E 97

Uitwendig bleken per kaak

75,37

Behandeling trauma-element

E 40

Directe pulpa-overkapping

30,15

E 42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

12,06

E 43

Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval

24,12

E 44

Verwijderen spalk, per element

6,03

Aanbrengen rubberdam

E 45

Aanbrengen rubberdam

12,06

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E 31

Snij-/hoektand

120,58

E 32

Premolaar

168,82

E 33

Molaar

217,05

E 34

Aanbrengen retrograde vulling

24,12

E 36

Het trekken van een element met re-implantatie

84,41

E 37

Kijkoperatie

72,35

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E 88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 60,29

Gebruik operatiemicroscoop

E 86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

81,39

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E 87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

60,29

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

code

Kronen en Bruggen Tarief / €

A. Inlays en kronen

R 08

Eénvlaks composiet inlay 72,35

R 09

Tweevlaks composiet inlay

138,67

R 10

Drievlaks composiet inlay

180,88

R 11

Eénvlaksinlay

108,53

R 12

Tweevlaksinlay

168,82

R 13

Drievlaksinlay

241,17

R 14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

30,15

R 24

Kroon op natuurlijk element

265,28

R 34

Kroon op implantaat

241,17

R 29

Confectiekroon

54,26

R 31

Opbouw plastisch materiaal

60,29

R 32

Gegoten opbouw, indirecte methode

60,29

R 33

Gegoten opbouw, directe methode

120,58

B. Brugwerk

R 40

Eerste brugtussendeel

180,88

R 45

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

90.44

R 49

Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen

150,73

R 50

Metalen fixatiekap met afdruk

30,15

R 55

Gipsslot met extra afdruk

30,15

R 60

Plakbrug zonder preparatie

120,58

R 61

Plakbrug met preparatie

180,88

R 65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende tussendeel in hetzelfde tussendeel

42,20

R 66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

24,12

C. Restauratie diversen

R 70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

66,32

R 71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

66,32

R 74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

24,12

R 75

Opnieuw vastzetten plakbrug

60,29

R 76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

30,15

R 77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

30,15

D. Schildje van keramiek of kunststof

R 78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

72,35

R 79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

120,58

E. Temporaire voorzieningen

R 80

Tijdelijk kroon- of brugwerk, eerste tand of kies

30,15

R 85

Tijdelijk kroon- of brugwerk, volgende tand of kies

12,06

R 90

Gedeeltelijk voltooid werk

in overleg

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Implantaten

Tarief / €

J 97

Overheadkosten implantaten

179,60

J 98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

101,64

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J 01

Initieel onderzoek implantologie

66,88

J 02

Verlengd onderzoek implantologie

102,90

J 03 

Proefopstelling

138,91

J 05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

46,30

B. I Pre-implantologische chirurgie

J 09 

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

246,95

J 10 

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

154,35

J 11

Pepareren donorplaats

138,91

J 12 

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

149,20

J 13 

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

72,03

B. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J 06

Vrijleggen foramen mentale

30,87

J 15 

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio

87,46

J 17 

Aanvullende ophoging bodem bijholte

133,77

J 18 

Ophoging bodem bijholte, orthograad

61,74

J 19

Toeslag esthetische zone

66,88

C. Implantologische chirurgie

J 20 

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

235,12

J 28

Plaatsen volgend implantaat

97,24

J 23 

Plaatsen eerste tandvleesvervormer (healing abutment)

77,17

J 29

Plaatsen volgende tandvleesvervormer (healing abutment)

36,53

J 26

Moeizaam verwijderen implantaat

169,78

J 36

Verwijderen implantaat

33,96

J 27 

Vervangen eerste implantaat

235,12

J 37

Vervangen volgend implantaat

97,24

J 39

Uitvoeren autotransplantaat

179.56

D. Diversen

J 07

Toeslag kosten boren of inzetstukken van een IRS voor eenmalig gebruik

kostprijs

J 08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

20,58

J 30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

108,04

J 81

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal 115,76

J 32 

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

118,33

J 33

Kosten implantaat

330,87

J 34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

10,29

J 35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

24,18

J 87

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

267,53

E. Mesostructuur

J 45

Plaatsen eerste drukknop

123,48

J 41 

Plaatsen elke volgende drukknop

36,01

J 42 

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

210,94

J 43 

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

66,88

J 44 

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

25,72

F. Prothetische behandeling na klikgebit

J 50 

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

529,92

J 51 

Onder-klikgebit

344,71

J 52 

Boven-klikgebit

344,71

J 53 

Omvorming klikgebit

102,90

J 54 

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

133,77

J 55 

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

154,35

J 56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

180,07

J 57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

87,46

J 58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

113,19

J 59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

138,91

G. Nazorg implantologie

J 60

Specifiek consult nazorg implantologie

56,59

J 61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

92,61

H. Prothetische nazorg

J 70 

Opvullen zonder staafdemontage

144,06

J 71 

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

180,07

J 72 

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

205,79

J 73 

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

231,52

J 74 

Reparatie zonder staafdemontage

56,59

J 75 

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

108,04

J 76 

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

133,77

J 77 

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

159,49

J 78

Verwijderen én vervangen drukknop

25,72

I. Ketenzorg Implantologie

J 80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

523,75

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Behandeling kauwstelsel

Tarief / €

Onderzoek / diagnostiek

G 21

Functieonderzoek kauwstelsel

108,53

G 22

Verlengd onderzoek

217,05

G 23

Spieractiviteitsmeting en registratie  

96,47

Therapie bij OPD A (na functie-onderzoek)

G 41

Consult OPD-therapie A

63,31

G 62

Stabilisatieopbeetplaat

162,79

G 68

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

48,23

G 47

Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie A

72,35

Therapie bij OPD B (na verlengd onderzoek)

G 43

Consult OPD-therapie B

121,79

G 44

Therapeutische injectie

66,32

G 46

Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur

48,23

G 48

Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie B

120,58

B. Beetregistraties

G 10

Niet-standaard beetregistratie

90,44

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G 11

Scharnierasbepaling

90,44

G 12

Centrale relatiebepaling

84,41

G 13

Protrale/laterale bepalingen

60,29

G 14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

542,63

G 16

Therapeutische positiebepaling

30,15

G 20

Beetregistratie intra-oraal

60,29

Diversen

G 09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur 32,56

G 15

Toeslag voor het behouden van beethoogte 30,15

G 65

Indirect planmatig inslijpen 331,61

G 69

Beetbeschermingsplaat 66,32

G 33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding 60,29

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G 71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

301,46

G 72

Controlebezoek MRA

30,15

G 73

Reparatie MRA met afdruk

48,23

D. Myofunctionele apparatuur

G 74

Therapie m.b.v. myofunctionele apparatuur 127,22

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Tarief / €

Onderdeel A

H 11

Trekken tand of kies

45,22

H 16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

33,76

H 21

Kosten hechtmateriaal

6,18

H 26

Hechten weke delen

66,32

H 50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

60,29

H 55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

18,09

Onderdeel B

H 90

Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen

60,29

H 33

Hemisectie van een molaar

72,35

H 35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

72,35

H 40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

54,26

H 41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

36,18

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H 42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

72,35

H 43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

96,47

H 44

Primaire antrumsluiting

66,32

H 59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

84,41

Cyste-operatie

H 60

Marsupialisatie

84,41

H 65

Primaire sluiting

162,79

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H 70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, enkelzijdig per kaak

84,41

H 75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

162,79

H 80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

114,55

H 85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

192,93

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Kunstgebitten

Tarief / €

P 60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

36,18

P 65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

30,15

P 17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

60,29

P 10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

90,44

P 15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

180,88

P 16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

66,32

P 18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

18,09

P 34

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

247,20

P 35

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

337,64

P 31

Wortelkap met stift

150,73

P 32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls

90,44

P 33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

60,29

P 40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

15,07

P 45

Noodkunstgebit

120,58

A. Volledig kunstgebit

P 21

Volledig kunstgebit bovenkaak

180,88

P 25

Volledig kunstgebit onderkaak

241,17

P 30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

391,90

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P 36

Individuele afdruk zonder randopbouw

30,15

P 14

Individuele afdruk met randopbouw

66,32

P 27

Reoccluderen 60,29

P 37

Frontopstelling in aparte zitting

36,18

P 28

Naregistratie en remounten

60,29

P 38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

66,32

P 39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

90,44

P 41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

30,15

P 42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

30,15

P 43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

36,18

Overkappingskunstgebit

P 29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

48,23

P 06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

42,20

P 01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

42,20

P 02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

90,44

P 03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

60,29

P 04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

90,44

P 70

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak

168,82

P 07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

18,09

P 08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

48,23

P 56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

42,20

P 51

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

42,20

P 52

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

90,44

P 53

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

60,29

P 54

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

90,44

P 57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit zonder afdruk, per kaak

18,09

P 58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk, per kaak

48,23

P 78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

48,23

P 79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

48,23

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021
(vastgesteld door de NZA)

Code

Tandvleesbehandelingen

Tarief / €

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T 12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

174,85

T 21

Grondig reinigen wortel, complex

32,56

T 22

Grondig reinigen wortel, standaard

24,12

T 32

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling

108,53

T 33

Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

66,32

T 42

Consult paradontale nazorg

91,64

T 43

Consult paradontale nazorg

121,79

T 44

Complex consult paradontale nazorg

162,19

Parodontale chirurgie

T 70

Flapoperatie tussen twee elementen

195,95

T 71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

301,46

T 72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

361,75

T 73

Directe post-operatieve zorg, kort

60,29

T 74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

162,19

T 76

Tuber- of retromolaarplastiek

75,37

B. Paradontologie in overige situaties (niet vallend onder A)

Tandvleeschirurgie

T 101

Tuber- of retromolaarplastiek

105,51

T 102

Tandvleescorrectie, per element

57,28

T 103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

150,73

Toepassen van regeneratietechniek

T 111

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

361,75

T 112

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel) per element

120,58

T 113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

195,95

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T 121

Kroonverlenging per element

195,95

T 122

Kroonverlenging per sextant

361,75

Mucogingivale chirurgie

T 141

Tandvleestransplantaat 114,55

T 142

Recessie bedekking met verplaatste lap 361.75

Directe post-operatieve zorg

T 151

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

60,29

T 152

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

162,19

Diversen

T 161

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

42,20

T 162

Behandeling tandvleesabces

81,39

T 163

Toepassing lokaal medicament

65,12

T 164

(Draad)Spalk

24,12

T 165

Uitgebreide voedingsanalyse

60,29

*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2021

(vastgesteld door de NZA)

Kosten tandtechnisch werk:

Voor de actuele prijzen van de tandtechnische werkzaamheden van onze dentale laboratoria, kunt u terecht bij: 

https://www.boelentandtechniek.nl/ en 

http://www.dentallablimburg.nl/

Bel ons op: +31 (0)43 321 4885 Telefoon icoon