Code

Consultatie en diagnostiek

Tarief / €

A. Diagnostisch Onderzoek

C 11

Periodieke controle

21,78

C 13

Probleemgericht consult

21,78

B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C 22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

21,78

C 28

Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelingen

103,16

C 29

Studiemodellen tbv behandelplan

28,66

C 65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

57,31

C. Toeslagen en diversen

C 80

Mondzorg aan huis

17,19

C 84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

45,85

C 85

Weekendbehandeling

21,78

C 86

Avondbehandeling

21,78

C 87

Nachtbehandeling

21,78


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Maken en/of beoordelen foto's

Tarief / €

X 10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

16,05

X 11

Beoordelen kleine röntgenfoto

12,04

X 21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

68,77

X 22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak

68,77

X 23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

25,22

X 24

Maken en beoordelen schedelfoto

30,95

X 34

Beoordelen schedelfoto

22,92

X 25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

194,86

X 26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

57,31


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Preventieve mondzorg

Tarief / €

M 01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

12,85

M 02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

12,85

M 03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

12,85

M 05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

25,79

M 32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

17,19

M 30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

5,73

M 40

Fluoridebehandeling

14,33

25,79

Mondbeschermer

24,87


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Verdoving

Tarief / €

A 15

Oppervlakte verdoving

7,45

A 10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

14,33

A 20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

Code

Verdoving door middel van een roesje

Tarief / €

B 10

Introductie roesje (lachgassedatie)

28,66

B 11

Toediening roesje (lachgassedatie)

28,66

B 12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

35,77


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Vullingen

Tarief / €

V 71

Eénvlaksvulling amalgaam

24,07

V 72

Tweevlaksvulling amalgaam

38,40

V 73

Drievlaksvulling amalgaam

49,86

V 74

Meervlaksvulling amalgaam

69,92

V 81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

35,53

V 82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

49,86

V 83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

61,32

V 84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

91,38

V 91

Eénvlaksvulling composiet

45,85

V 92

Tweevlaksvulling composiet

60,18

V 93

Drievlaksvulling composiet

71,64

V 94

Meervlaksvulling composiet

91,70

V 15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

68,77

V 30

Fissuurlak, eerste element

25,79

V 35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

14,33

V 40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

5,73

V 50

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

11,46

V 70

Parapulpaire stift

11,46

V 80

Wortelkanaalstift

20,06

V 85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

8,60


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Wortelkanaalbehandelingen

Tarief / €

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E 01

Wortelkanaalbehandeling consult

21,78

E 02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

40,12

E 03

Consult na tandheelkundig ongeval

31,52

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doek behoud van vitaliteit

E 60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

45,85

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E 04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

46,74

E 13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

103,16

E 14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

149,01

E 16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

194,86

E 17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

240,71

E 85

Elektronische lengtebepaling

14,33

E 19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

17,19

E 66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

45,85

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E 51

Verwijderen van kroon of brug

34,39

E 52

Moeilijke wortelkanaalopening

28,66

E 53

Verwijderen van wortelstift

40,12

E 54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

28,66

E 55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

28,66

E 56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

40,12

E 57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

28,66

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunten

E 61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

80,24

E 62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

51,58

E 63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

42,98

E 64

Afsluiting van open wortelpunt

45,85

Initiële wortelkanaalbehandeling

E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

57,31

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

28,66

Bleken

E 90

Inwendig bleken, eerste zitting

45,85

E 95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

17,19

E 97

Uitwendig bleken per kaak

71,64

Behandeling trauma-element

E 40

Directe pulpa-overkapping

28,66

E 42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

11,46

E 43

Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval

22,92

E 44

Verwijderen spalk, per element

5,73

Aanbrengen rubberdam

E 45

Aanbrengen rubberdam

11,46

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E 31

Snij-/hoektand

114,62

E 32

Premolaar

160,47

E 33

Molaar

206,32

E 34

Aanbrengen retrograde vulling

22,92

E 36

Het trekken van een element met re-implantatie

80,24

E 37

Kijkoperatie

68,77

Gebruik operatiemicroscoop

E 86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

77,37

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E 87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

57,31


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Kronen en bruggen

Tarief / €

A. Inlays en kronen

R 08

Eénvlaks composiet inlay

68,77

R 09

Tweevlaks composiet inlay

131,82

R 10

Drievlaks composiet inlay

171,94

R 11

Eénvlaksinlay

103,16

R 12

Tweevlaksinlay

160,47

R 13

Drievlaksinlay

229,25

R 14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

28,66

R 24

Kroon

252,17

R 28

Endokroon, indirect vervaardigd

68,77

R 29

Confectiekroon

51,58

R 31

Opbouw plastisch materiaal

57,31

R 32

Gegoten opbouw, indirecte methode

57,31

R 33

Gegoten opbouw, directe methode

114,62

B. Brugwerk

R 40

Eerste brugtussendeel

171,94

R 45

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

85,97

R 46

Brugverankering, per anker

57,31

R 49

Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen

143,28

R 50

Metalen fixatiekap met afdruk

28,66

R 55

Gipsslot met extra afdruk

28,66

R 60

Plakbrug zonder preparatie

114,62

R 61

Plakbrug met preparatie

171,94

R 65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

40,12

R 66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

22,92

C. Restauratie diversen

R 70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

63,04

R 71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

63,04

R 72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

34,39

R 73

Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje

22,92

R 74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

22,92

R 75

Opnieuw vastzetten plakbrug

57,31

R 76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

28,66

R 77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

28,66

D. Schildje van keramiek of kunststof

R 78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

68,77

R 79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

114,62

E. Temporaire voorzieningen

R 80

Temporaire, eerste voorziening

28,66

R 85

Temporaire, volgende voorziening

11,46

R 90

Gedeeltelijk voltooid werk

in overleg


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Code

Kaakgewrichtsbehandelingen

Tarief / €

A. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek / diagnostiek

G 01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

143,28

G 02

Spieractiviteitsmeting en registratie

91,70

G 03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

63,04

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

G 61

Instructie spieroefeningen

57,31

G 62

Occlusale spalk

154,74

G 63

Repositiespalk

229,25

G 64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

28,66

G 65

Indirect planmatig inslijpen

315,22

G 66

Biofeedbacktherapie

51,58

G 67

Behandeling triggerpoint

63,04

G68

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

45,85

G 33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

57,31

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

G 69

Opbeetplaat

63,04

B. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G 10

Niet-standaard beetregistratie

85,97

Extern in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G 11

Scharnierasbepaling

85,97

G 12

Centrale relatiebepaling

80,24

G 13

Protrale/laterale bepalingen

57,13

G 14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

515,81

G 15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

28,66

G 16

Therapeutische positiebepaling

28,66

G 20

Beetregistratie intra-oraal

57,31

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G 71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

286,56

G 72

Controlebezoek MRA

28,66

G 73

Reparatie MRA met afdruk

45,85

Code

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Tarief / €

Onderdeel A

H 11

Trekken tand of kies

42,98

H 16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

32,09

H 21

Kosten hechtmateriaal

5,92

H 26

Hechten weke delen

63,04

H 50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

57,31

H 55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

17,19

Onderdeel B

H 90

Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen

57,31

H 33

Hemisectie van een molaar

68,77

H 35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

68,77

H 40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

51,58

H 41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

34,39

Wortelpuntoperatie, per tandwortel

H 42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

68,77

H 43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

91,70

H 44

Primaire antrumsluiting

63,04

H 59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

80,24

Cyste-operatie

H 60

Marsupialisatie

80,24

H 65

Primaire sluiting

154,74

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H 70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, enkelzijdig per kaak

80,24

H 75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, dubbelzijdig per kaak

154,74

H 80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

108,89

H 85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

183,40

Code

Kunstgebitten

Tarief / €

P 60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

34,39

P 65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

28,66

P 17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

57,31

P 10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

85,97

P 15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

171,94

P 16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

63,04

P 18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

17,19

P 34

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

234,98

P 35

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

320,95

P 31

Wortelkap met stif

143,28

P 32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls

85,97

P 33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

57,31

P 40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

14,33

P 45

Noodkunstgebit

114,62

A. Volledig kunstgebit

P 21

Volledig kunstgebit bovenkaak

171,94

P 25

Volledig kunstgebit onderkaak

229,25

P 30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

372,53

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P 36

Individuele afdruk zonder randopbouw

28,66

P 14

Individuele afdruk met randopbouw

63,04

P 37

Frontopstelling in aparte zitting

34,39

P 27

Reoccluderen

57,31

P 28

Naregistratie en remounten

57,31

P 38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

63,04

P 39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

85,97

P 41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

28,66

P 42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

28,66

P 43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

34,39

Overig

P 29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

45,85

P 06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

40,12

P 01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

40,12

P 02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

85,97

P 03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

57,31

P 04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

85,97

P 70

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

160,47

P 07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

17,19

P 08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

45,85

P 56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

40,12

P 51

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

40,12

P 52

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

85,97

P 53

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

57,31

P 54

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

85,97

P 57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit zonder afdruk, per kaak

17,19

P 58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk, per kaak

45,85

P 78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

45,85

P 79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

45,85

Code

Tandvleesbehandelingen

Tarief / €

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T 11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

151,88

T 12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

166,21

T 21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

30,95

T 22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

22,92

T 31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

88,83

T 32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

103,16

T 33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

45,85

T 41

Beperkt consult paradontale nazorg

60,18

T 42

Consult paradontale nazorg

87,11

T 43

Uitgebreid consult paradontale nazorg

115,77

T 44

Complex consult paradontale nazorg

154,17

T 60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

151,88

T 61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

166,21

Parodontale chirurgie

T 70

Flapoperatie tussen 2 elementen

186,27

T 71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

286,56

T 72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

343,87

T 73

Directe post-operatieve zorg, kort

57,31

T 74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

154,17

T 75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

149,01

T 76

Tuber- of retromolaarplastiek

71,64

B. Paradontologie in overige situaties (niet vallend onder A)

Tandvleeschirurgie

T 80

Tandvleestransplantaat

123,22

T 81

Tuber- of retromolaarplastiek

100,30

T 82

Tandvleescorrectie, per element

54,45

T 83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

143,28

Toepassen van regeneratietechniek (excl. de kosten van aangebrachte materialen)

T 84

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

343,87

T 85

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel) per element

114,62

T 86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

186,27

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T 87

Kroonverlenging per element

186,27

T 88

Kroonverlenging per sextant

343,87

Directe post-operetieve zorg

T 89

Directe post-operetieve zorg, kort

57,13

T 90

Directe post-operetieve zorg, uitgebreid

154,17

Diversen

T 91

Pocketregistratie

34,39

T 92

Parodontiumregistratie

68,77

T 93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

40,12

T 94

Behandeling tandvleesabces

77,37

T 57

Toepassing lokaal medicament

61,90

T 95

(Draad)Spalk

22,92

T 96

Uitgebreide voedingsanalyse

57,31

Code

Implantaten

Tarief / €

J 97

Overheadkosten implantaten

171,85

J 98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

97,25

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J 01

Initieel onderzoek implantologie

63,56

J 02

Verlengd onderzoek implantologie

97,79

J 03

Proefopstelling

132,01

J 05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

44,00

B. I Pre-implantologische chirurgie

J 09

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

234,69

J 10

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

146,68

J 11

Pepareren donorplaats

132,01

J 12

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

141,79

J 13

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

68,45

J 07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

B. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J 06

Vrijleggen foramen mentale

29,34

J 15

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio

83,12

J 17

Aanvullende ophoging bodem bijholte

127,12

J 18

Ophoging bodem bijholte, orthograad

58,67

J 19

Toeslag esthetische zone

63,56

C. Implantologische chirurgie

J 20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

223,44

J 28

Plaatsen volgend implantaat

92,41

J 23

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

73,34

J 29

Plaatsen volgende Healing Abutment

34,71

J 26

Moeizaam verwijderen implantaat

161,35

J 36

Verwijderen implantaat

32,27

J 27

Vervangen eerste implantaat

223,44

J 37

Vervangen volgend implantaat

92,41

D. Diversen

J 08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

19,56

J 30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

102,68

J 32

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

112,45

J 33

Kosten implantaat

314,04

J 34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

9,78

E. Mesostructuur

J 40

Twee magneten/drukknopen

151,57

J 41

Elke volgende magneet, drukknop

34,23

J 42

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

200,46

J 43

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

63,56

J 44

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

24,45

F. Prothetische behandeling na klikgebit

J 50

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

503,60

J 51

Onder-klikgebit

327,58

J 52

Boven-klikgebit

327,58

J 53

Omvorming klikgebit

97,79

J 54

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

127,12

J 55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

146,68

J 56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

171,13

J 57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

83,12

J 58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

107,56

J 59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

132,01

G. Nazorg implantologie

J 60

Specifiek consult nazorg implantologie

53,78

J 61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

88,01

H. Prothetische nazorg

J 70

Opvullen zonder staafdemontage

136,90

J 71

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

171,13

J 72

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

195,57

J 73

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

220,02

J 74

Reparatie zonder staafdemontage

53,78

J 75

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

102,68

J 76

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

127,12

J 77

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

151,57

J 78

Verwijderen én vervangen drukknop

24,45

J 79

Verwijderen én vervangen steg

45,47

I. Ketenzorg Implantologie

J 80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

497,73


*Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2019
(vastgesteld door de NZA)

Kosten tandtechnisch werk:

Voor de actuele prijzen van de tandtechnische werkzaamheden van onze dentale laboratoria, kunt u terecht bij: 

https://www.boelentandtechniek.nl/ en 

http://www.dentallablimburg.nl/

Bel ons op: +31 (0)43 321 4885 Telefoon icoon