Implantaten

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Het is een schroef gemaakt van titanium.

Als een tand verloren is gegaan, heeft u een gat in de mond. Dit gat kan opgevuld worden met een implantaat. Een implantaat wordt in de kaak geschroefd. U wordt eerst grondig verdoofd en wij garanderen dat u geen pijn ondervindt van de behandeling. U kunt de dagen na het plaatsen van het implantaat wel wat last ondervinden. Men vergelijkt dit vaak met het gevoel dat men heeft na het trekken van een tand of kies. U kunt hier pijnstilling voor slikken.

Als een implantaat geplaatst is, moet het lichaam het implantaat goed laten vastgroeien. Dit duurt minimaal 6 weken. Na de inhelingsperiode controleren we of het implantaat gezond in het lichaam is vastgegroeid en dan kunnen we starten met de kroon, brug of het klikgebit dat op de implantaten gemaakt moet worden.

In onze praktijk is Tandarts-implantoloog Aussems, met 25 jaar ervaring in de implantologie, dé specialist op dit gebied. Onze implantoloog is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

implantoloog maastricht | what are implants maastricht | bolwerk tandartsen maastricht

Veelgestelde vragen

Bij ontstoken tandvlees is implanteren niet verantwoord. Als er tandvleesproblemen zijn moeten die eerst grondig behandeld worden. Dit kan door uw eigen tandarts of een specialist (parodontoloog) gedaan worden. 


In het algemeen geldt dat hoe meer tijd wordt genomen om de implantaten vast te laten groeien hoe minder risico er is dat er problemen zullen optreden met vastgroeien. 

Als in de onderkaak alleen nog een paar voortanden over zijn of deze recent zijn verwijderd, en er nog veel bot aanwezig is kan binnen één dag een vaste brugconstructie op drie stevige implantaten worden gemaakt, zodat u 

's avonds al een lichte maaltijd kunt gebruiken. De vorm van de kaak moet wel geschikt zijn, daar de implantaten d.m.v. een sjabloon op een exact vastgestelde plaats worden aangebracht. 

Een andere methode is de zogenaamde "Amsterdambrug". Hierbij worden meer implantaten op de meest geschikte plaatsen geplaatst en wordt al of niet met behulp van een oude prothese een vastzittende constructie gemaakt. Naderhand kan een definitieve voorziening worden gemaakt. 

Als er één tand ontbreekt of verwijderd moet worden en het bot in goede conditie is en er geen ontstekingen zijn, is het ook mogelijk om direct na het plaatsen van het implantaat daar een tijdelijke kroon op te plaatsen, zodat er niet een andere tijdelijke voorziening gemaakt hoeft te worden.


Dit kan wel, maar is niet aan te raden. Dit werd vroeger wel gedaan, maar deze constructies gaan meestal stuk. Een eigen tand heeft een wortelvlies dat een klein beetje beweging toelaat. Een implantaat geeft echter totaal niet mee omdat het stijf verankerd zit in het bot. Door dit verschil in beweeglijkheid wordt alle druk op het implantaat uitgeoefend waardoor de schroef in het implantaat stuk kan gaan en soms het implantaat zelf ook breekt. 

Als één vaste constructie over de hele kaakboog wordt gemaakt is de verbinding over het algemeen wel sterk genoeg om een koppeling tussen eigen tanden en implantaten te maken.


Over het algemeen kunnen kronen en bruggen op implantaten zo worden gemaakt dat niemand het verschil opmerkt. Alleen bij een heel nauwkeurige inspectie zal soms enig verschil met eigen tanden en kiezen te zien zijn, maar dit geldt ook voor conventionele kronen en bruggen. 

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt op het gebied van de esthetiek. Sinds het vastgroeien (osseoïntegratie) geen probleem meer is, zijn onderzoekers wereldwijd bezig om implantaat-gedragen kronen en bruggen een steeds mooier en natuurlijker uiterlijk te geven.


In principe bent u nooit te oud voor een implantaat. Zolang u gezond bent en de behandeling fysiek aan kunt is implanteren mogelijk. Het is al regelmatig met veel succes bij 90-plussers toegepast. 

Men kan wel te jong zijn voor implantaten. Er kan beter niet voor het twintigste jaar worden geimplanteerd. Het is verstandig om tot die leeftijd tanden en kiezen met een tijdelijke constructie te vervangen. 

Om succesvol implantaten te kunnen krijgen is het namelijk absoluut noodzakelijk dat de kaken volgroeid zijn. Dit is niet bij iedereen op hetzelfde tijdstip het geval. Als te vroeg wordt geïmplanteerd zal het implantaat op zijn plaats "vast" blijven zitten, terwijl de andere tanden en/of kiezen nog verder uitgroeien. Daardoor zal het implantaat uiteindelijk onder het niveau van de buurelementen blijven hangen. Dit ziet er erg lelijk uit en er is vervolgens ook weinig meer aan te doen. 

Om zeker te zijn of er niet te vroeg wordt geimplanteerd kunnen schedelröntgenfoto's die met een zeker tijdsinterval genomen zijn met elkaar worden vergeleken. Indien er geen verschil wordt waargenomen tussen de foto's betekent dit dat de groei is gestopt en kan er worden geïmplanteerd.


Moeilijk. Een implantaat is op den duur helemaal vergroeid met het bot. Als het bot helemaal tegen het implantaatoppervlak is aangegroeid, is het uitschroeven van het implantaat onmogelijk geworden. Het implantaat moet dan los geboord worden wat betekent dat er een laagje bot rondom het implantaat verloren gaat. Als dit met zorg gebeurt kan er in principe na enige tijd weer een nieuw implantaat geplaatst worden.


In principe wel. Het hangt af van de oorzaak van het verlies van het implantaat. Als deze oorzaak bekend is en kan worden weggenomen dan kan er na verwijdering en genezing van het bot met succes weer een nieuw implantaat worden geplaatst.


Het succes van een implantologische behandeling hangt van een aantal factoren af: 

- Er dienen geen ernstige gezondheidsproblemen te zijn, zoals recente bestraling van het hals-hoofd gebied, slecht ingestelde suikerziekte of gebruik van bepaalde geneesmiddelen (corticosteroïden). 

- Osteoporose hoeft geen bezwaar te zijn maar maakt het wel vaak noodzakelijk om een wat langere ingroeifase aan te houden 

- Bij slechte mondhygiëne, roken of tandenknarsen is de kans op problemen aanzienlijk verhoogd 

- Bij ontstoken tandvlees is implanteren niet verantwoord. Als er tandvleesproblemen zijn moeten die eerst grondig behandeld worden. Dit kan door uw eigen tandarts of een specialist (parodontoloog) gedaan worden.


Nee. Een implantaat van titanium heeft een buitenoppervlak van titaniumoxide of hydroxyapatiet dat buitengewoon biocompatibel is. Dat wil zeggen dat het bot het als het ware als lichaamseigen beschouwt en daar graag tegenaan wil groeien. 

Het kan wel voorkomen dat er bepaalde agressieve bacteriën in de mond aanwezig zijn, die zich aan het oppervlak van het implantaat hechten en zo een ontstekingsreactie van het omringende tandvlees veroorzaken waardoor het houvast verloren gaat. Deze bacteriën dienen dan ook door adequate mondhygiëne en eventuele antimicrobiële therapie te worden bestreden.


Nee. De tariefstructuur zoals die door het College tarieven gezondheidszorg (CTG) is vastgesteld voorziet helaas niet in een garantie-element. 

Een implantaat wordt geplaatst in een levend organisme waar soms onvoorziene reacties optreden. Het vastgroeien van een implantaat is mede afhankelijk van de medewerking van de patiënt. Als die onvoldoende is kan de behandelaar daar geen verantwoording voor dragen. Mocht er onverhoopt iets mis gaan dan zal de kliniek er niettemin alles aan doen om met u tot een bevredigende oplossing te komen.


De levensduur van implantaten neemt toe naarmate de kennis en ervaring in de implantologie toeneemt. In de onderkaak functioneren in ca. 96 van de 100 gevallen de implantaten na tien jaar nog probleemloos. De prognose in de bovenkaak ligt met 93% wat lager. De oorzaak van dit verschil ligt in de wat brozere structuur van het bot in de bovenkaak. 

De levensduur van een implantaat is verder afhankelijk van hoe het onderhouden wordt. Het is belangrijk dat een implantaat goed wordt schoongehouden. Verder heeft roken een negatieve invloed op de levensduur van de implantaten.


Ja. Op de dag dat u operatief behandeld wordt is het aan te raden dat u voor vervoer zorgt. Als u valium hebt ingenomen mag u beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Bij wat kleinere ingrepen kunt u wel eventueel van het openbaar vervoer gebruik maken. Soms is de ingreep zo eenvoudig dat u wel zelf kunt autorijden of fietsen, maar dit dient wel van tevoren overlegd te worden.


- Alcoholgebruik is niet toegestaan gedurende de eerste week na de behandeling. 

- Roken wordt sterk afgeraden van twee weken vóór tot zes weken na de behandeling, daar roken de wondgenezing negatief beïnvloedt. 

- Wanneer u geheel tandeloos bent mag u, afhankelijk van de omvang van de operatie, de eerste week alleen gepureerd voedsel eten. In de tweede week kan hier wat fijngemaakt voedsel aan worden toegevoegd. 

- Voorkom belasting van het gebied waarin geïmplanteerd is. 

- Als u een plaatje of prothese hebt, mag u dat niet dragen totdat dat is aangepast door uw behandelaar. Dat kan soms direct na de behandeling, soms pas één of twee weken daarna.


Afhankelijk van de omvang van de operatie moet u rekening houden met enige zwelling en tijdelijke verkleuring van slijmvlies, wang en lippen. Om dit te beperken krijgt u na de behandeling een koudekompres die u 15 à 30 minuten tegen uw gezicht moet houden. 

Een enkele keer treedt er een tijdelijke verkleuring van de hals op, meestal als er een bot-toevoegende operatie is uitgevoerd. Soms kan een lichte nabloeding optreden, die meestal snel stopt als u enige tijd flink op een gaasje bijt. 

Soms kan er na het plaatsen van implantaten in de onderkaak een lichte tinteling of verdoofd gevoel van de onderlip optreden. Dit gevoel verdwijnt over het algemeen na enige tijd vanzelf.


Nee. De behandeling is niet pijnlijk omdat deze onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. U kunt wel napijn krijgen, waartegen u pijnstillers voorgeschreven krijgt. Deze kunt u eventueel al voor de behandeling innemen.


Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel.

Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht.

Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium.

Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappinsprothese.

In onze praktijk is Tandarts Aussems, met 25 jaar ervaring in de implantologie, de specialist op dit gebied. - Onze implantoloog is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).


Bel ons op: +31 (0)43 321 4885 Telefoon icoon