Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2018

(vastgesteld door de NZA)

Code

Consultatie en diagnostiek

Tarief / €

A. Diagnostisch Onderzoek

C 11

Periodieke controle

21,00

C 13

Probleemgericht consult

21,00

B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C 22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

21,00

C 28

Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelingen

99,46

C 29

Studiemodellen tbv behandelplan

27,63

C 65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

55,26

C. Toeslagen en diversen

C 80

Mondzorg aan huis

16,58

C 84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

44,21

C 85

Weekendbehandeling

21,00

C 86

Avondbehandeling

21,00

C 87

Nachtbehandeling

21,00

Code

Maken en/of beoordelen foto's

Tarief / €

X 10

Kleine röntgenfoto

15,47

X 21

Kaakoverzichtsfoto

66,31

X 22

Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak

66,31

X 24

Schedelfoto

29,84

X 25

Maken meerdimensionale kaakfoto

132,62

X 26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

55,26

Code

Preventieve mondzorg

Tarief / €

M 01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

12,39

M 02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

12,39

M 03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

12,39

M 05

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

24,87

M 32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

16,58

M 10

Fluoridebehandeling methode I

27,63

M 20

Fluoridebehandeling methode II

22,10

M 61

Mondbeschermer

24,87

Code

Verdoving

Tarief / €

A 15

Oppervlakte verdoving

7,18

A 10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

13,81

A 20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

Code

Verdoving door middel van een roesje

Tarief / €

B 10

Introductie roesje (lachgassedatie)

27,63

B 11

Toediening roesje (lachgassedatie)

27,63

B 12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

35,22

Code

Vullingen

Tarief / €

V 71

Eénvlaksvulling amalgaam

23,21

V 72

Tweevlaksvulling amalgaam

37,02

V 73

Drievlaksvulling amalgaam

48,07

V74

Meervlaksvulling amalgaam

67,41

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

34,26

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

48,07

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

59,13

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

78,47

V91

Eénvlaksvulling composiet

44,21

V92

Tweevlaksvulling composiet

58,02

V93

Drievlaksvulling composiet

69,07

V94

Meervlaksvulling composiet

88,41

V 15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

66,31

V 30

Fissuurlak, eerste element

24,87

V 35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

13,81

V 40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

5,53

V 50

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

11,05

V 70

Parapulpaire stift

11,05

V 80

Wortelkanaalstift

19,34

V 85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

8,29

Code

Wortelkanaalbehandelingen

Tarief / €

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E 01

Wortelkanaalbehandeling consult

21,00

E 02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

38,68

E 03

Consult na tandheelkundig ongeval

30,39

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doek behoud van vitaliteit

E 60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

44,21

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E 04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

46,02

E 13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

99,46

E 14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

143,67

E 16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

187,87

E 17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

232,08

E 85

Elektronische lengtebepaling

13,81

E 19

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

16,58

E 66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

44,21

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E 51

Verwijderen van kroon of brug

33,15

E 52

Moeilijke wortelkanaalopening

27,63

E 53

Verwijderen van wortelstift

38,68

E 54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

27,63

E 55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

27,63

E 56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

38,68

E 57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

27,63

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunten

E 61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

77,36

E 62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

49,73

E 63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

41,44

E 64

Afsluiting van open wortelpunt

44,21

Initiële wortelkanaalbehandeling

E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

55,26

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

27,63

Bleken

E 90

Inwendig bleken, eerste zitting

44,21

E 95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

16,58

E 97

Uitwendig bleken per kaak

69,07

E 98

Materialen voor thuisbleken

kostprijs

Behandeling trauma-element

E 40

Directe pulpa-overkapping

27,63

E 42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

11,05

E 43

Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval

22,10

E 44

Verwijderen spalk

5,53

Aanbrengen rubberdam

E 45

Aanbrengen rubberdam

11,05

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E 31

Snij-/hoektand

110,51

E 32

Premolaar

154,72

E 33

Molaar

198,93

E 34

Aanbrengen retrograde vulling

22,10

E 36

Het trekken van een element met re-implantatie

77,36

E 37

Kijkoperatie

66,31

Gebruik operatiemicroscoop

E 86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

74,60

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E 87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

55,26

Code

Kronen en bruggen

Tarief / €

A. Inlays en kronen

R 08

Eénvlaks composiet inlay

66,31

R 09

Tweevlaks composiet inlay

127,09

R 10

Drievlaks composiet inlay

165,77

R 11

Eénvlaksinlay

99,46

R 12

Tweevlaksinlay

154,72

R 13

Drievlaksinlay

221,03

R 14

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

27,63

R 24

Kroon

243,13

R 28

Endokroon, indirect vervaardigd

66,31

R 29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

49,73

R 31

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

55,26

R 32

Gegoten opbouw, indirecte methode

55,26

R 33

Gegoten opbouw, directe methode

110,51

B. Brugwerk

R 40

Eerste brugtussendeel

165,77

R 45

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

82,89

R 46

Brugverankering, per anker

55,26

R 49

Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen

138,14

R 50

Metalen fixatiekap met afdruk

27,63

R 55

Gipsslot met extra afdruk

27,63

R 60

Plakbrug zonder preparatie

110,51

R 61

Plakbrug met preparatie

165,77

R 65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

38,68

R 66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

22,10

C. Restauratie diversen

R 70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

60,78

R 71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

60,78

R 72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

33,15

R 73

Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje

22,10

R 74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

22,10

R 75

Opnieuw vastzetten plakbrug

55,26

R 76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

27,63

R 77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

27,63

D. Schildje van keramiek of kunststof

R 78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

66,31

R 79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

110,51

E. Temporaire voorzieningen

R 80

Temporaire, eerste voorziening

27,63

R 85

Temporaire, volgende voorziening

11,05

R 90

Gedeeltelijk voltooid werk

in overleg

Code

Kaakgewrichtsbehandelingen

Tarief / €

A. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek / diagnostiek

G 01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

138,14

G 02

Spieractiviteitsmeting en registratie

88,41

G 03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

60,78

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

G 61

Instructie spieroefeningen

55,26

G 62

Occlusale spalk

149,19

G 63

Repositiespalk

221,03

G 64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

27,63

G 65

Indirect planmatig inslijpen

303,92

G 66

Biofeedbacktherapie

49,73

G 67

Behandeling triggerpoint

60,78

G68

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

44,21

G 33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

55,26

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

G 69

Opbeetplaat

60,78

B. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G 10

Niet-standaard beetregistratie

82,89

Extern in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G 11

Scharnierasbepaling

82,89

G 12

Centrale relatiebepaling

77,36

G 13

Protrale/laterale bepalingen

55,26

G 14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

497,32

G 15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

27,63

G 16

Therapeutische positiebepaling

27,63

G 20

Beetregistratie intra-oraal

55,26

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G 71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

276,29

G 72

Controlebezoek MRA

27,63

G 73

Reparatie MRA met afdruk

44,21

Code

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Tarief / €

Onderdeel A

H 11

Trekken tand of kies

41,44

H 16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

30,94

H 21

Kosten hechtmateriaal

5,83

H 26

Hechten weke delen

60,78

H 50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

55,26

H 55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

16,58

Onderdeel B

55,26

H 90

Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen

66,31

H 35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

66,31

H 40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

49,73

H 41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

33,15

Wortelpuntoperatie, per tandwortel

66,31

H 42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

H 43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

88,41

H 44

Primaire antrumsluiting

60,78

H 59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

77,36

Cyste-operatie

H 60

Marsupialisatie

77,36

 H 65

Primaire sluiting

149,19

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H 70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, enkelzijdig per kaak

77,36

H 75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, dubbelzijdig per kaak

149,19

H 80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

104,99

H 85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

176,82

Code

Kunstgebitten

Tarief / €

P 60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

33,15

P 65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

27,63

P 17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

55,26

P 10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

82,89

P 15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

165,77

P 16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

60,78

P 18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

16,58

P 34

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

226,55

P 35

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

309,44

P 31

Wortelkap met stif

138,14

P 32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls

82,89

P 33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

55,26

P 40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

13,81

P 45

Noodkunstgebit

110,51

A. Volledig kunstgebit

P 21

Volledig kunstgebit bovenkaak

165,77

P 25

Volledig kunstgebit onderkaak

221,03

P 30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

359,17

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P 36

Individuele afdruk zonder randopbouw

27,63

P 14

Individuele afdruk met randopbouw

60,78

P 37

Frontopstelling in aparte zitting

33,15

P 27

Reoccluderen

55,26

P 28

Naregistratie en remounten

55,26

P 38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

60,78

P 39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

82,89

P 41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

27,63

P 42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

27,63

P 43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

33,15

Overig

P 29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

44,21

P 06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

38,68

P 01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

38,68

P 02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

82,89

P 03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

55,26

P 04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

82,89

P 70

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

154,72

P 07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

16,58

P 08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

44,21

P 56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

38,68

P 51

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

38,68

P 52

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw

82,89

P 53

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw

55,26

P 54

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw

82,89

P 57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit zonder afdruk

16,58

P 58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk

44,21

P 78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

44,21

P 79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

44,21

Code

Tandvleesbehandelingen

Tarief / €

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T 11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

146,43

T 12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

160,25

T 21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

29,84

T 22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

22,10

T 31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

85,65

T 32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

99,46

T 33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

44,21

T 41

Beperkt consult paradontale nazorg

58,02

T 42

Consult paradontale nazorg

83,99

T 43

Uitgebreid consult paradontale nazorg

111,62

T 44

Complex consult paradontale nazorg

148,64

T 60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

146,43

T 61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

160,25

Parodontale chirurgie

T 70

Flapoperatie tussen 2 elementen

179,59

T 71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

276,29

T 72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

331,54

T 73

Directe post-operatieve zorg, kort

55,26

T 74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

148,64

T 75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

143,67

T 76

Tuber- of retromolaarplastiek

69,07

B. Paradontologie in overige situaties (niet vallend onder A)

Tandvleeschirurgie

T 80

Tandvleestransplantaat

118,80

T 81

Tuber- of retromolaarplastiek

96,70

T 82

Tandvleescorrectie, per element

52,49

T 83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

138,14

Toepassen van regeneratietechniek (excl. de kosten van aangebrachte materialen)

T 84

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

331,54

T 85

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel)

110,51

T 86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

179,59

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T 87

Kroonverlenging per element

179,59

T 88

Kroonverlenging per sextant

331,54

Directe post-operetieve zorg

T 89

Directe post-operetieve zorg, kort

55,26

T 90

Directe post-operetieve zorg, uitgebreid

148,64

Diversen

T 91

Pocketregistratie

33,15

T 92

Parodontiumregistratie

66,31

T 93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

38,68

T 94

Bahandeling tandvleesabces

74,60

T 57

Toepassing lokaal medicament

59,68

T 95

(Draad)Spalk

22,10

T 96

Uitgebreide voedingsanalyse

55,26

Code

Implantaten

Tarief / €

J 97

Overheadkosten implantaten

169,23

J 98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

95,77

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J 01

Initieel onderzoek implantologie

61,27

J 02

Verlengd onderzoek implantologie

94,26

J 03

Proefopstelling

127,25

J 05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

42,42

B. I Pre-implantologische chirurgie

J 08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

18,85

J 09

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

226,22

J 10

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

141,39

J 11

Pepareren donorplaats

127,25

J 12

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

136,67

J 13

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

65,98

J 07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

kostprijs

B. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J 06

Vrijleggen foramen mentale

28,28

J 15

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

80,12

J 16

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

50,12

J 17

Aanvullende ophoging bodem bijholte

122,54

J 18

Ophoging bodem bijholte, orthograad

56,55

J 19

Toeslag esthetische zorg

61,27

C. Implantologische chirurgie

J 20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

215,38

J 21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

77,29

J 22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

108,40

J 23

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

70,69

J 24

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

23,56

J 25

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

42,42

J 26

Moeizaam verwijderen implantaat

155,53

J 27

Vervangen implantaat

215,38

D. Diversen

J 30

Bindweefseltransplantaat, eerste

98,97

J 31

Volgend bindweefseltransplantaat

47,13

J 32

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

108,40

J 33

Kosten implantaat

302,70

E. Mesostructuur

J 40

Twee magneten/drukknopen

146,10

J 41

Elke volgende magneet, drukknop

32,99

J 42

Staaf tussen twee implantaten

193,23

J 43

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

61,27

J 44

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

23,56

F. Prothetische behandeling na klikgebit

J 50

Boven- en onder klikgebit

485,43

J 51

Onder-klikgebit

315,76

J 52

Boven-klikgebit

315,76

J 53

Omvorming klikgebit

94,26

J 54

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

122,54

J 55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

141,39

J 56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

164,95

J 57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

80,12

J 58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

103,68

J 59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

127,25

G. Nazorg implantologie

J 60

Specifiek consult nazorg implantologie

51,84

J 61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

84,83

H. Prothetische nazorg

J 70

Opvullen zonder staafdemontage

131,96

J 71

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

164,95

J 72

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

188,52

J 73

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

212,08

J 74

Reparatie zonder staafdemontage

51,84

J 75

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

98,97

J 76

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

122,54

J 77

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

146,10

I. Ketenzorg Implantologie

J 80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

479,77