Behandelingen

Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg 2017

Code

Consultatie en diagnostiek

Tarief / €

A. Diagnostisch Onderzoek

C 11

Periodieke controle

20,44

C 13

Probleemgericht consult

20,44

B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C 22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

20,44

C 28

Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelingen

96,81

C 29

Studiemodellen tbv behandelplan

26,89

C 65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

53,79

C. Toeslagen en diversen

C 80

Mondzorg aan huis

16,14

C 84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

43,03

C 85

Weekendbehandeling

20,44

C 86

Avondbehandeling

20,44

C 87

Nachtbehandeling

20,44

Code

Maken en/of beoordelen foto's

Tarief / €

X 10

Kleine röntgenfoto

15,06

X 21

Kaakoverzichtsfoto

64,54

X 22

Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak

64,54

X 24

Schedelfoto

29,04

X 25

Maken meerdimensionale kaakfoto

129,09

X 26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

53,79

Code

Preventieve mondzorg

Tarief / €

M 01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

12,06

M 02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

12,06

M 03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

12,06

M 05

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

24,20

M 32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

16,14

M 10

Fluoridebehandeling methode I

26,89

M 20

Fluoridebehandeling methode II

21,51

M 61

Mondbeschermer

24,20

Code

Verdoving

Tarief / €

A 15

Oppervlakte verdoving

6,99

A 10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

13,45

A 20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

Code

Verdoving door middel van een roesje

Tarief / €

B 10

Introductie roesje (lachgassedatie)

26,89

B 11

Toediening roesje (lachgassedatie)

26,89

B 12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

34,57

Code

Vullingen

Tarief / €

V 71

Eénvlaksvulling amalgaam

22,59

V 72

Tweevlaksvulling amalgaam

36,04

V 73

Drievlaksvulling amalgaam

46,79

V74

Meervlaksvulling amalgaam

65,62

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

33,35

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

46,79

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

57,55

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

76,38

V91

Eénvlaksvulling composiet

43,03

V92

Tweevlaksvulling composiet

56,48

V93

Drievlaksvulling composiet

67,23

V94

Meervlaksvulling composiet

86,06

V 15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

64,54

V 30

Fissuurlak, eerste element

24,20

V 35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

13,45

V 40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

5,38

V 50

Droogleggen van elementen dmv een rubberen lapje

10,76

V 70

Parapulpaire stift

10,76

V 80

Wortelkanaalstift

18,83

V 85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

8,07

Code

Wortelkanaalbehandelingen

Tarief / €

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E 01

Wortelkanaalbehandeling consult

20,44

E 02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

37,65

E 03

Consult na tandheelkundig ongeval

29,58

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doek behoud van vitaliteit

E 60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

43,03

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E 04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

45,18

E 13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

96,81

E 14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

139,84

E 16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

182,87

E 17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

225,90

E 85

Elektronische lengtebepaling

13,45

E 19

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

16,14

E 66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

43,03

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E 51

Verwijderen van kroon of brug

32,27

E 52

Moeilijke wortelkanaalopening

26,89

E 53

Verwijderen van wortelstift

37,65

E 54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

26,89

E 55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

26,89

E 56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

37,65

E 57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

26,89

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunten

E 61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

75,30

E 62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

48,41

E 63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

40,34

E 64

Afsluiting van open wortelpunt

43,03

Initiële wortelkanaalbehandeling

E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

53,79

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

26,89

Bleken

E 90

Inwendig bleken, eerste zitting

43,03

E 95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

16,14

E 97

Uitwendig bleken per kaak

67,23

E 98

Materialen voor thuisbleken

kostprijs

Behandeling trauma-element

E 40

Directe pulpa-overkapping

26,89

E 42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

10,76

E 43

Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval

21,51

E 44

Verwijderen spalk

5,38

Aanbrengen rubberdam

E 45

Aanbrengen rubberdam

10,76

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E 31

Snij-/hoektand

107,57

E 32

Premolaar

150,60

E 33

Molaar

193,63

E 34

Aanbrengen retrograde vulling

21,51

E 36

Het trekken van een element met re-implantatie

75,30

E 37

Kijkoperatie

64,54

Gebruik operatiemicroscoop

E 86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

72,61

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E 87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

53,79

Code

Kronen en bruggen

Tarief / €

A. Inlays en kronen

R 08

Eénvlaks composiet inlay

64,54

R 09

Tweevlaks composiet inlay

123,71

R 10

Drievlaks composiet inlay

161,36

R 11

Eénvlaksinlay

96,81

R 12

Tweevlaksinlay

150,60

R 13

Drievlaksinlay

215,14

R 14

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

26,89

R 24

Kroon

236,66

R 28

Endokroon, indirect vervaardigd

64,54

R 29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

53,79

R 31

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

53,79

R 32

Gegoten opbouw, indirecte methode

53,79

R 33

Gegoten opbouw, directe methode

107,57

B. Brugwerk

R 40

Eerste brugtussendeel

161,36

R 45

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

80,68

R 46

Brugverankering, per anker

53,79

R 49

Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen

134,46

R 50

Metalen fixatiekap met afdruk

26,89

R 55

Gipsslot met extra afdruk

26,89

R 60

Plakbrug zonder preparatie

107,57

R 61

Plakbrug met preparatie

161,36

R 65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

37,65

R 66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

21,51

C. Restauratie diversen

R 70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

59,16

R 71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

59,16

R 72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

32,27

R 73

Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje

21,51

R 74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

21,51

R 75

Opnieuw vastzetten plakbrug

53,79

R 76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

26,89

R 77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

26,89

D. Schildje van keramiek of kunststof

R 78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

64,54

R 79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

107,57

E. Temporaire voorzieningen

R 80

Temporaire, eerste voorziening

26,89

R 85

Temporaire, volgende voorziening

10,76

R 90

Gedeeltelijk voltooid werk

in overleg

Code

Kaakgewrichtsbehandelingen

Tarief / €

A. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek / diagnostiek

G 01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

134,46

G 02

Spieractiviteitsmeting en registratie

86,06

G 03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

59,16

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

G 61

Instructie spieroefeningen

53,79

G 62

Occlusale spalk

145,22

G 63

Repositiespalk

215,14

G 64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

26,89

G 65

Indirect planmatig inslijpen

295,82

G 66

Biofeedbacktherapie

48,41

G 67

Behandeling triggerpoint

59,16

G 33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

53,79

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

G 69

Opbeetplaat

59,16

B. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G 10

Niet-standaard beetregistratie

80,68

Extern in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G 11

Scharnierasbepaling

80,68

G 12

Centrale relatiebepaling

75,30

G 13

Protrale/laterale bepalingen

53,79

G 14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

484,07

G 15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

26,89

G 16

Therapeutische positiebepaling

26,89

G 20

Beetregistratie intra-oraal

53,79

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G 71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

268,93

G 72

Controlebezoek MRA

26,89

G 73

Reparatie MRA met afdruk

43,03

Code

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Tarief / €

Onderdeel A

H 11

Trekken tand of kies

40,34

H 16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

30,12

H 21

Kosten hechtmateriaal

5,72

H 26

Hechten weke delen

59,16

H 50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

53,79

H 55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

16,14

Onderdeel B

H 90

Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen

53,79

H 35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

64,54

H 40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

48,41

H 41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

32,27

Wortelpuntoperatie, per tandwortel

H 42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

64,54

H 43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

86,06

H 44

Primaire antrumsluiting

59,16

H 59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

75,30

Cyste-operatie

H 60

Marsupialisatie

75,30

H 65

Primaire sluiting

145,22

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H 70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, enkelzijdig per kaak

75,30

H 75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie ed, dubbelzijdig per kaak

145,22

H 80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

102,19

H 85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

172,11

Code

Kunstgebitten

Tarief / €

P 60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

32,27

P 65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

26,89

P 17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

53,79

P 10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

80,68

P 15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

161,36

P 16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

59,16

P 18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

16,14

P 34

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

220,52

P 35

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

301,20

P 31

Wortelkap met stif

134,46

P 32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls

80,68

P 33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

53,79

P 40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

13,45

P 45

Noodkunstgebit

107,57

A. Volledig kunstgebit

P 21

Volledig kunstgebit bovenkaak

161,36

P 25

Volledig kunstgebit onderkaak

215,14

P 30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

349,61

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P 36

Individuele afdruk zonder randopbouw

26,89

P 14

Individuele afdruk met randopbouw

59,16

P 37

Frontopstelling in aparte zitting

32,27

P 27

Reoccluderen

53,79

P 28

Naregistratie en remounten

53,79

P 38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

59,16

P 39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

80,68

P 41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

26,89

P 42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

26,89

P 43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

32,27

Overig

P 29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

43,03

P 06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

37,65

P 01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

37,65

P 02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

80,68

P 03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

53,79

P 04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

80,68

P 70

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

150,60

P 07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

16,14

P 08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

43,03

P 56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

37,65

P 51

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

37,65

P 52

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw

80,68

P 53

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw

53,79

P 54

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw

80,68

P 57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit zonder afdruk

16,14

P 58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk

43,03

P 78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

43,03

P 79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

43,03

Code

Tandvleesbehandelingen

Tarief / €

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T 11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

142,53

T 12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

155,98

T 21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

29,04

T 22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

21,51

T 31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

83,37

T 32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

96,81

T 33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

43,03

T 51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

75,30

T 52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

56,48

T 53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

108,65

T 54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

81,75

T 55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

144,68

T 56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

108,65

T 60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

142,53

T 61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

155,98

Parodontale chirurgie

T 70

Flapoperatie tussen 2 elementen

174,80

T 71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

268,93

T 72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

322,71

T 73

Directe post-operetieve zorg, kort

53,79

T 74

Directe post-operetieve zorg, uitgebreid

144,68

T 75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

139,84

T 76

Tuber- of retromolaarplastiek

67,23

B. Paradontologie in overige situaties (niet vallend onder A)

Tandvleeschirurgie

T 80

Tandvleestransplantaat

115,64

T 81

Tuber- of retromolaarplastiek

94,13

T 82

Tandvleescorrectie, per element

51,10

T 83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

134,46

Toepassen van regeneratietechniek (excl. de kosten van aangebrachte materialen)

T 84

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

322,71

T 85

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel)

107,57

T 86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

174,80

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T 87

Kroonverlenging per element

174,80

T 88

Kroonverlenging per sextant

322,71

Directe post-operetieve zorg

T 89

Directe post-operetieve zorg, kort

53,79

T 90

Directe post-operetieve zorg, uitgebreid

144,68

Diversen

T 91

Pocketregistratie

32,27

T 92

Parodontiumregistratie

64,54

T 93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

37,65

T 94

Bahandeling tandvleesabces

72,61

T 57

Toepassing lokaal medicament

58,09

T 95

(Draad)Spalk

21,51

T 96

Uitgebreide voedingsanalyse

53,79

Code

Implantaten

Tarief / €

J 97

Overheadkosten implantaten

166,12

J 98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

94,01

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J 01

Initieel onderzoek implantologie

59,72

J 02

Verlengd onderzoek implantologie

91,87

J 03

Proefopstelling

124,02

J 05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

41,34

B. I Pre-implantologische chirurgie

J 08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

18,37

J 09

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

220,49

J 10

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

137,80

J 11

Pepareren donorplaats

124,02

J 12

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

133,21

J 13

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

64,31

J 07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

kostprijs

B. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J 06

Vrijleggen foramen mentale

27,56

J 15

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

78,09

J 16

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

78,09

J 17

Aanvullende ophoging bodem bijholte

119,43

J 18

Ophoging bodem bijholte, orthograad

55,12

J 19

Toeslag esthetische zorg

59,72

C. Implantologische chirurgie

J 20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

209,92

J 21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

75,33

J 22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

105,65

J 23

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

68,90

J 24

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

22,97

J 25

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

41,34

J 26

Moeizaam verwijderen implantaat

151,58

J 27

Vervangen implantaat

209,92

D. Diversen

J 30

Bindweefseltransplantaat, eerste

96,46

J 31

Volgend bindweefseltransplantaat

45,93

J 32

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

105,65

J 33

Kosten implantaat

290,00

E. Mesostructuur

J 40

Twee magneten/drukknopen

142,40

J 41

Elke volgende magneet, drukknop

32,15

J 42

Staaf tussen twee implantaten

188,33

J 43

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

59,72

J 44

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

22,97

F. Prothetische behandeling na klikgebit

J 50

Boven- en onder klikgebit

473,13

J 51

Onder-klikgebit

307,76

J 52

Boven-klikgebit

307,76

J 53

Omvorming klikgebit

91,87

J 54

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

119,43

J 55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

137,80

J 56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

160,77

J 57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

78,09

J 58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

101,06

J 59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

124,02

G. Nazorg implantologie

J 60

Specifiek consult nazorg implantologie

50,53

J 61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

82,68

H. Prothetische nazorg

J 70

Opvullen zonder staafdemontage

128,62

J 71

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

160,77

J 72

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

183,74

J 73

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

206,71

J 74

Reparatie zonder staafdemontage

50,53

J 75

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

96,46

J 76

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

119,43

J 77

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

142,40

I. Ketenzorg Implantologie

J 80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

467,62